’Happy Global Exhibitions Day #GED2022
Dzisiaj dostrzegamy jak ważną rolę pełnią targi, szczególnie po ostatnich dwóch latach, w odbudowie ekonomicznej, ożywieniu i wzroście gospodarczym kraju. Widzimy jak rynek wystawienniczy jest na dobrej drodze do pełnego odrodzenia’. Robert Jurczak | Extend Vision Sp z. o.o.

Kampania 2022 GED koncentruje się na niezastąpionej wartości targów, wystaw i bezpośrednich wydarzeń biznesowych w tworzeniu platform dla wzrostu gospodarczego i ożywienia, a także na byciu doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów i poznawania nowych ludzi.

Chociaż wydarzenie jest organizowane przez Globalne Stowarzyszenie Przemysłu Targowego UFI, a w Polsce pod patronatem Polskiej Izby Przemysłu Targowego (polfair.pl), wszystkie firmy i profesjonaliści z sektora są zachęcani do przyłączenia się do obchodów GED 1 czerwca 2022 r. poprzez podkreślenie wpływu targów na lokalną gospodarkę – zarówno w zakresie budowania przedsiębiorstw, jak i łączenia ludzi z całego świata.

#polfair #PolskaIzbaPrzemysłuTargowego
Polecane artykuły