Targi Eurolab technologie

Podczas 18. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab warto wziąć udział w bezpłatnych naukowych konferencjach, które poprowadzą pracownicy czołowych instytucji akademickich i państwowych. Organizator targów zaprasza na wykłady Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Głównego Urzędu Miar. Program merytoryczny Targów EuroLab obejmuje wykłady, konferencje i seminaria, które skierowane są do pracowników różnego rodzaju laboratoriów. Poruszana jest na nich tematyka z sektorów: analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i badań jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii, techniki kryminalistycznej oraz materiałoznawstwa.

Nowoczesne techniki pomiarowe

Gospodarzami seminarium pt. „Nowoczesne techniki pomiarowe w naukach biologicznochemicznych” organizowanego w ramach projektu KNOW są Wydział Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Komitetem Chemii Analitycznej PAN i Polskim Towarzystwem Chemicznym. Spotkanie obejmie następujące wykłady: „Bioanalityka w wymiarze nano”, „Nowe możliwości badawcze na pograniczu biologii, chemii i fizyki w Centrum Nauk BiologicznoChemicznych”, „Fascynujące możliwości spektrometrii mas: oznaczanie i identyfikacja związków biologicznie aktywnych”, „„Analiza związków nieorganicznych, organicznych i biologicznych w warunkach wysokiej próżni metodami spektroskopii fotoelektronów (XPS) i spektrometrii mas jonów wtórnych (TOF-SIMS)” oraz „Nowości w mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej”.

Seminarium będzie miało miejsce 12 kwietnia w godzinach 14.15-16.00 w sali konferencyjnej D na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Wykład Głównego Urzędu Miar

Dr inż. Paweł Fotowicz, wykładowca w Głównym Urzędzie Miar (GUM), specjalizuje się w metrologii oraz praktykach obliczania niepewności pomiaru. Podczas wykładu pt. „Dlaczego zmieniają się definicje jednostek miar?” omówi przyczyny redefinicji podstawowych jednostek międzynarodowego układu miar SI, a także opowie o historii i ewolucji systemu metrycznego na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Prelegent odniesie się do współczesnych sposobów realizacji jednostek miar w oparciu o zjawiska fizyczne oraz perspektyw przyjęcia nowych definicji jednostek w oparciu o stałe fizyczne. Ostatnią poruszaną kwestią będzie omówienie skutków przyjęcia tych definicji dla współczesnej metrologii.

Wykład odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 14.30-15.30 w sali konferencyjnej A na I piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

phoca_thumb_l_dsc01503

Konferencja Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Kolejną propozycją jest seminarium pt. „Zastosowanie metod elektrochemicznych w bioanalityce”, podczas którego prelekcje poprowadzą pracownicy Zakładu Mikrobioanalityki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Sesje dotyczyć będą wspomnianych metod, które stosowane są obecnie w zespołach naukowych jednostki. Zaprezentowane zostaną wyniki prac naukowo-badawczych dotyczących wykorzystania technik elektrochemicznych w badaniach chemii koordynacyjnej peptydów, w badaniach wykorzystujących nowoczesne układy multisensorowe umożliwiające klasyfikację próbek farmaceutyków, zastosowania nowych receptorów, jak i projektowania selektywnych warstw receptorowych pod kątem konstrukcji elektrochemicznych sensorów i biosensorów. Wykład odbędzie się 14 kwietnia w godzinach 10.30-13.00 w sali konferencyjnej D na terenie
Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencjach jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja na Targi EuroLab, której można dokonać online lub na miejscu.
18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab odbędą się w dniach 12-14 kwietnia br. równolegle z 5. Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Zdjęcia dzięki: targieurolab.pl

Polecane wpisy