Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

Na początku 2011 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą

Wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze – mówi Żaneta Słowik z Centrum Informacji Gospodarczej – przygotowuje Plan Rozwoju Eksportu, jak również przygotowuje i rozlicza wnioski o dofinansowanie (Etap I oraz Etap II).

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:

– wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym

– uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny

– udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

– udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą

– doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

W I etapie powyższego działania można aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia „Planu Rozwoju Eksportu”. Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł. Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.

W II etapie aplikacja dotyczy pieniędzy na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę – mówi Żaneta Słowik – Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wnioski, rozliczenia, Plan Rozwoju Eksportu). Jednocześnie podkreślamy, że nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania. Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami.

Polecane artykuły