Obecnie prawie wszystkie modne określenia dotyczą niemal jednej sfery – Internetu. Liczba użytkowników Internetu, jak również czas poświęcony na korzystanie z Sieci rosną z szybkością około 80 procent rocznie.” Obecnie prawie wszystkie modne określenia dotyczą niemal jednej sfery – Internetu. Liczba użytkowników Internetu, jak również czas poświęcony na korzystanie z Sieci rosną z szybkością około 80 procent rocznie.

Dzisiaj Internet spotkać można niemal wszędzie. Dlatego też również uczestnicy targów i konferencji zaczynają odkrywać ogromne marketingowe korzyści z posiadania dostępu do Sieci podczas udziału w imprezach promocyjnych.

Znaczący wzrost użycia Internetu podczas imprez targowych nastąpił w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Internet daje bowiem setkom wystawców pełny zakres możliwości.

Wielu wystawców na targach używa Internetu wyłącznie w celu zademonstrowania w twórczy sposób swojego produktu. Ponieważ świat targowy jest światem ”sztucznym”, wystawcy muszą włożyć niemało wysiłku w to, aby prezentacja ich produktu była jak najbardziej realistyczna i przekonywująca dla potencjalnych klientów. Bezpośrednie połączenie ze światem zewnętrznym za pomocą Sieci Internetowej jest więc bardzo efektywne. Poprzez Internet łatwo można zaprezentować sceptycznemu uczestnikowi targów, że ich produkt naprawdę ”działa” w świecie rzeczywistym.

Agresywna promocja strony internetowej firmy podczas imprezy targowej, jak również przedstawianie próbki produktu w Sieci mogą w przyszłości wygenerować zainteresowanie firmą i jej ofertą. Uczestnicy targów zaintrygowani daną stroną internetową mogą powrócić na nią w celu dokładnej analizy firmy i jej oferty nawet po zakończeniu imprezy. Dostęp do Internetu i danej strony mamy przecież przez 24 godziny na dobę. Przyciągnąwszy uwagę zwiedzających stroną internetową i dodatkowo umieszczając jej adres w katalogu imprezy istnieje prawdopodobieństwo, że strona zostanie ponownie odwiedzona.

Wiele przedsiębiorstw jest jednak pasywnymi odbiorcami informacji przekazywanych przez Internet, okazjonalnymi gośćmi stron internetowych. Poważny problem stanowi aktualizowanie informacji zawartych na stronie. Często firmowa strona WWW zawiera informacje bardziej lakoniczne, niż w najskromniejszej ulotce reklamowej. Z jednej strony firmom ogromnie zależy na samym fakcie „bycia w Internecie”, ze względu na to, że są tam niemal wszyscy. Z drugiej strony, tenże Internet nadal traktowany jest w większości przedsiębiorstw wciąż niepoważnie – właśnie jak moda. Istotnym elementem tego problemu wydaje się być niezrozumienie przez firmy istoty Internetu jako narzędzia przekazywania informacji. Nie można bowiem zapominać o tym, że w przeciwieństwie do wszelkich materiałów drukowanych, ofertę na stronie WWW można aktualizować nawet kilka razy dziennie!

Korzyści internetowe uczestników imprez promocyjnych nie ograniczają się jednak do prostego przedstawienia strony internetowej bądź oferty firmy podczas targów. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii audio i video, wystawcy dążą do przeprowadzania bezpośrednich prezentacji z targów w Internecie, co umożliwi im dostęp do tych wszystkich, którzy nie biorą udziału w imprezie.

Dla wielu przedsiębiorstw, połączenie internetowe podczas imprezy targowej umożliwia dodatkowo łączność z biurem, a tym samym ciągłe przeprowadzanie różnego rodzaju transakcji. Wiele przedsiębiorstw szybko dochodzi więc do wniosku, że Internet na targach daje strategiczne i kreatywne korzyści marketingowe. Dlatego organizatorzy targów na całym świecie starają się umożliwić dostęp do Sieci wszystkim wystawcom, jak również uczestnikom tychże imprez.”

Polecane wpisy