27 marca br. poznaliśmy decyzję Kapituły Honorowego Tytułu PIPT Ambasador Targów 2016. Tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowani zostali Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Károly Nagy, wieloletni były dyrektor CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi Ambasadorowie Targów oraz członkowie Rady PIPT, obradowała w dniu 27 marca br. w Urzędzie Miasta Krakowa, na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, Ambasadora Targów 2015. W obradach Kapituły udział wzięli Prezydent Majchrowski oraz Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, Ambasador Targów 2014.

A oto sylwetki dostojnych Laureatów Tytułu Ambasador Targów 2016.

Pan Prezydent Jacek Krywult od początku swojej kariery zawodowej reprezentował pro-targową postawę. Pracował przez 35 lat w Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena”, która z jego inicjatywy brała udział w wielu targach międzynarodowych i w ten sposób pozyskiwała klientów na arenie międzynarodowej. Od 2002 roku, jako Prezydent Miasta Bielsko – Biała postulował wybudowanie infrastruktury targowej w mieście jako ważnego czynnika dla rozwoju biznesu i promocji miasta. W wyjątkowy sposób wspierał rozwój międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB, wiodących targów w tej branży w Europie Środkowowschodniej, organizowanych przez spółkę ZIAD z Bielska – Białej. To właśnie dzięki decyzjom i staraniom władz miasta (m.in. zorganizowanie dofinansowania ze środków unijnych, na terenach ZIAD-u wybudowano i oddano do użytku w 2010 roku wielofunkcyjną halę umożliwiającą organizację targów ENERGETAB i wielu innych targów regionalnych, jak również wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wiele z tych targów Pan Prezydent Krywult obejmuje swoim patronatem, a także odwiedza targi i rozmawia z ich wystawcami i zwiedzającymi. Bez tego zaangażowania i życzliwości nie byłby możliwy dynamiczny rozwój imprez targowych w Bielsku – Białej.

Pan Károly Nagy – obywatel Wegier i wielki przyjaciel Polski, ekonomista i pasjonat targów, ma wybitne zasługi dla rozwoju targów w Polsce. Ten ceniony ekspert branży targowej i wykładowca akademicki z targami w Polsce związany jest od 20 lat, tj. od momentu powołania, z jego inicjatywy, przez 4 wiodących w Europie Środkowowschodniej organizatorów targów, w tym Międzynarodowe Targi Poznańskie (oraz Hungexpo z Budapesztu, Incheba z Bratysławy i Incheba z Pragi), organizacji CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Głównym celem tego elitarnego stowarzyszenia jest audyt i promocja danych statystycznych targów regionu Europy Środkowowschodniej, w tym Polski – największego rynku targowego regionu. Środowisko targowe zrzeszone w PIPT od dawna wysoko ceni sobie zaangażowanie Pana Nagy w rozwój rynku targowego w Polsce i w międzynarodową jego promocję. Przez kilkanaście lat wspierał PIPT we wdrażaniu profesjonalnego audytu statystyk targowych w Polsce, dzięki któremu ponad 200 targów rocznie może prezentować i promować wiarygodne, porównywalne w skali międzynarodowej kluczowe parametry statystyczne targów. W 2007 roku Pan Károly Nagy otrzymał tytuł Członka Honorowego PIPT, w uznaniu jego zaangażowania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu targowego. W 2013 roku z okazji Jubileuszu 20-lecia PIPT, na wniosek PIPT złożony na ręce Ministra Gospodarki, Pan Károly Nagy został uhonorowany jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych – Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Aktualnie, będąc na emeryturze, jest w stałym kontakcie z Izbą, jako ekspert doradza przy projektach promocyjnych PIPT i CENTREX oraz bierze aktywny w wydarzeniach Izby – Walnych Zgromadzeniach, Zimowych Zjazdach i akcjach promocyjnych.

 

Polska Izba Przemysłu Targowego, najważniejsza organizacja przedsiębiorców w branży targów, przyznaje tytuł „Ambasador Targów” od 2011 roku. Pomysłodawcą tego wyróżnienia (2010) był Adam Gabrysiak, wiceprezes PIPT. Na tytuł mogą liczyć ludzie ze świata biznesu, nauki lub polityki, którzy przyczyniają się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. Honorowy Tytuł „Ambasador Targów” jest nadawany raz w roku na wniosek członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Tytuł „Ambasador Targów” i symboliczne statuetki trafiają do osób o wybitnych zasługach na rzecz targów i ich promocji w kraju i za granicą.

Źródło i zdjęcie: polfair.pl

Polecane wpisy