Na jaką pomoc może liczyć polski przedsiębiorca chcący zaprezentować swoją firmę za granicą, zapytaliśmy Marię Nowakowską z Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej


Jakie są podstawowe kompetencje Krajowej Izby Gospodarczej w odniesieniu do rynku targowego w Polsce, jak i za granicą?

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje udział polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i imprezach wystawienniczych za granicą, organizuje wyjazdowe misje handlowe przedstawicieli polskiego biznesu do wielu krajów świata, współpracuje z zagranicznymi organizatorami misji gospodarczych przyjazdowych do Polski. Jednym z głównych celów KIG jest wspieranie polskich przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej oraz podczas prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach całego świata.

Jak wygląda kwestia udziału firm w targach zagranicznych, czy Polscy przedsiębiorcy chętnie pokazują się na międzynarodowych targach?

Firmy polskie uczestniczą w imprezach targowych na całym świecie, w miarę swoich potrzeb handlowych oraz możliwości finansowych. Polscy przedsiębiorcy chętnie prezentują swoją ofertę eksportową na międzynarodowych targach oraz nawiązują kontakty handlowe zarówno z przedstawicielami biznesu wizytującymi te targi, jak też z innymi wystawcami zagranicznymi biorącymi udział w danej imprezie promocyjnej.

Na jaką pomoc ze strony KIG może liczyć polski przedsiębiorca, chcący wystawić się na targach w innym kraju?

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje kompleksowo udział przedsiębiorstwa w targach zagranicznych; zapewnia powierzchnię wystawienniczą – stoisko informacyjne, ekspozycyjne lub informacyjno-ekspozycyjne, z zabudową, kompletnym wyposażeniem stoiska, grafiką zawierającą logo firmy, plansze ofertowe oraz grafikę narodową polskiego pawilonu.

KIG zapewnia także obsługę delegatów wyjazdu na targi, włącznie z przylotem do danego kraju, zapewnieniem kompletnej logistyki pobytu za granicą, przekazaniem informacji na temat możliwości i perspektyw prowadzenia działalności na danym rynku, umożliwia poznanie historii i geografii danego regionu.

W roku ubiegłym KIG zorganizowała udział polskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach oraz umożliwiła prezentację oferty eksportowej podczas wizyt na targach w ramach misji gospodarczych w ponad 20 krajach świata.

W pierwszych miesiącach bieżącego roku odbyły się następujące misje połączone z wizytami i prezentacją polskich firm na wielu międzynarodowych imprezach targowych :19.03 – 30.03.2007 w Australii i Nowej Zelandii; 28.03- 02.04.2007 w Pakistanie;0.03-06.04.2007 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  i Katarze, a 19 – 25.04.2007 w Chile i Brazylii.

Na czym polega prowadzone przez Izbę promowanie polskich firm na płaszczyźnie międzynarodowej?

Hasłem wiodącym KIG jest wspieranie polskich przedsiębiorców. Pomagamy polskim firmom odnaleźć się w nowych realiach gospodarki rynkowej. Przygotowujemy firmy do działania w ramach jednolitego rynku europejskiego, pomagamy im sprostać wyzwaniom konkurencji i umożliwiamy efektywne spożytkowanie funduszy pomocowych. Naszym wielkim działaniem jest obecnie skuteczne wykorzystanie środków unijnego wsparcia do budowy nowoczesnej gospodarki zgodnie z Narodową Strategią Spójności 2007-2013 oraz Programami Operacyjnymi. Krajowa Izba Gospodarcza promuje polskie firmy organizując ich udział w międzynarodowych targach oraz w misjach gospodarczych do wielu krajów świata.

Które z zagranicznych imprez targowych cieszą się największym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców – w jakich krajach się odbywają?

 

 

Bardzo dużym zainteresowanim cieszą się targi odbywające się w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską, którzy są jednocześnie największymi partnerami gospodarczymi naszego kraju. Ponadto zainteresowaniem cieszą się targi na rynkach krajów arabskich, np. w Jordanii, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Egipcie.

 

Obserwujemy rosnące zainteresowanie naszych przedsiębiorstw targach na rynkach dalszych: takich jak Afryka i obydwie Ameryki (szczególnie w Stanach Zjednoczonych), ale powodzeniem cieszą się także rynki bardzo odległe, np. Australia, gdzie już dwukrotnie uczestniczyliśmy w ostatnich latach w imprezach targowych.

 

 

 

Które z targów Izba poleciłaby polskim wystawcom, chcącym osiągnąć sukces?

 

 

Z imprez targowo-wystawienniczych targami o dużym zasięgu geograficznym i długiej tradycji są Międzynarodowe Targi w Salonikach (Grecja): impreza wielobranżowa odbywająca się w pierwszej połowie września. Bardzo ciekawą imprezą są Międzynarodowe Targi Przemysłowe w Teheranie (pierwsza dekada października), bardzo ciekawe są Targi Meblarskie w Walencji (sierpień).

 

Bardzo dobrą okazją do zapoznania się z rynkami krajów arabskich są imprezy: Autumn oraz Spring w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (listopad oraz marzec),  targi Odbudowy Iraku w Ammanie –Jordania (maj) oraz Międzynarodowe Targi Kairskie (marzec).

 

Bardzo ciekawe są targi Prywatnej Marki w Amsterdamie (druga dekada maja) oraz największe targi przemysłu spożywczego w Stanach Zjednoczonych – Fancy Food w Nowym Jorku ( połowa lipca).

 

 

 

 

 

Jak zdaniem KIG wyglądają targi organizowane w Polsce na tle imprez międzynarodowych – czy mamy się czego wstydzić?

 

 

Imprezy targowe w Polsce są bardzo dobrze organizowane i znakomicie mieszczą się w normie europejskich oraz światowych międzynarodowych imprez targowych.

 

 

 

Jakie są główne zalety uczestnictwa firmy w stoisku narodowym podczas targów w innym kraju?

 

Największą zaletą uczestnictwa w stoisku narodowym podczas targów w innym kraju jest możliwość szerokiego zaprezentowania oferty eksportowej przedsiębiorstwa oraz nawiązania licznych i najczęściej bardzo ciekawych kontaktów handlowych. W przypadku uczestnictwa w stoisku narodowym prezentowany jest szeroki przekrój branżowy naszej gospodarki, co stanowi większą zachętę dla potencjalnych klientów do odwiedzenia takiego stoiska.

 

 

 

Dlaczego zdaniem Izby warto uczestniczyć w ekspozycjach zagranicznych?

 

Uczestnictwo w ekspozycjach zagranicznych umożliwia zagranicznym partnerom zapoznanie się z możliwościami ofertowymi przedsiębiorstwa oraz bezpośredni kontakt klienta z producentem lub handlowcem. Taki bezpośredni kontakt jest niesłychanie ważnym elementem taktycznym przy nawiązywaniu współpracy np. na rynkach arabskich, w krajach Europy Południowo-Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej. Bezpośrednie nawiązanie wstępnych rozmów handlowych przydaje się także we wszystkich innych krajach a hasło „Nieobecni nie mają racji” jest w handlu zawsze aktualne i uzasadnione.

 

 

Dziękuję za rozmowę.

(s.r)

Polecane artykuły