pipt

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak tak naprawdę wygląda w Polsce społeczność branży targowej? Odwiedzając targi, przeglądając serwisy informacyjne, rozmawiając z przedstawicielami rynku targowego – nietrudno o myśl: „Ale kto się tym wszystkim zajmuje?” Dziś mamy okazję uchylić rąbka tajemnicy dzięki pani Marzennie Łukaszewicz – dyrektor biura PIPT, która zgodziła się opowiedzieć w kilku słowach o wewnętrznej strukturze Izby.

Dzień dobry. Jak nikt inny zna Pani Polską Izbę Przemysłu Targowego. Proszę zatem opowiedzieć: czym tak naprawdę jest PIPT? Ile firm zrzesza?

Polska Izba Przemysłu Targowego jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Początki istnienia naszej organizacji sięgają 1993 roku. W tym właśnie roku powołana została Polska Korporacja Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych (późniejsza nazwa: Polska Korporacja Targowa). W 2006 roku miały miejsce przekształcenia formalno-prawne i założycielskie walne zgromadzenie powołało do życia ogólnopolską izbę gospodarczą PIPT.

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest: służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce, tworzyć skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, promować udział w targach i wystawach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych oferowanych przez członków, w tym na rzecz wiarygodnych, transparentnych statystyk targowych, oferować uczestnikom rynku targowego możliwości w zakresie edukacji targowej i biznesu, działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby.

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysł Targowego oraz prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym  Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz wieloma innymi zagranicznymi organizacjami przemysłu targowego.

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing na rzecz polskich targów, działania na rzecz integracji środowiska targowego, szeroko rozumiana promocja targów, w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie marketingu targowego, promowanie etycznych działań biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aktualnie PIPT liczy 69 członków.

pipt

Kto może wstąpić do PIPT?

Członkami PIPT mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce, prowadzący działalność gospodarczą związaną z organizacją targów i wystaw, zarządzaniem obiektami targowo-konferencyjnymi, projektowaniem, budową i wyposażaniem stoisk targowych oraz świadczący wszelkie usługi komplementarne związane bezpośrednio lub pośrednio z targami. Te ostatnie to firmy transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, to także np. firmy z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową.  Tak więc Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego.

Jakie są organy władzy w PIPT?

Do organów władzy należą: Walne Zgromadzenie, Rada Izby i Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami najwyższym organem Izby jest Rada Izby. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. bieżąca kontrola całokształtu gospodarki finansowej Izby.

Ponadto w PIPT działa Komisja Rozjemcza, powołana w celu umożliwienia członkom Izby polubownego załatwiania sporów.

Natomiast w celu realizacji zadań statutowych członkowie Izby mają ponadto prawo tworzyć Oddziały Regionalne oraz Sekcje Branżowe. Obecnie działają sekcje organizatorów targów i operatorów obiektów targowych w Polsce, firm budujących stoiska targowe oraz organizatorów wystąpień polskich wystawców w targach za granicą.

Już niedługo zapraszamy do kolejnej części wywiadu!

Zdjęcia dzięki: polfair.pl

Zuzanna Żemła, stoisko.pl

Polecane artykuły