O możliwościach jakie niesie za sobą monitoring mediów, rozmawiamy z Panem Sebastianem Bykowskim, prezesem Press Service.

Co kryje się pod pojęciem monitoringu mediów?

Sebastian Bykowski: Monitoring mediów to bardzo interesujący proces. Choć jest to złożona usługa, to w dużym uproszczeniu można określić ją jako precyzyjne wyszukiwanie informacji w prasie, Internecie, telewizji i radiu. Pozyskane w ten sposób dane są przetwarzane i analizowane, a następnie w ustalony sposób przekazywane podmiotom, które zleciły ich wyszukiwanie. Wyniki monitoringu mediów mogą być prezentowane na stronie WWW gdzie klient ma dostęp do dedykowanego dla niego portalu, a także w postaci raportów, analiz, biuletynów i newsletterów. Chcę podkreślić, że monitoring mediów nie polega wyłącznie na dostarczaniu klientowi wycinków i kopii wyszukanych materiałów. Profesjonalny monitoring mediów, jaki proponuje PRESS-SERVICE, opiera się przede wszystkim na przekazywaniu tych informacji, których klient potrzebuje i w takiej formie, która umożliwia mu efektywne korzystanie z tak bogatej bazy wiedzy. Dzięki takiemu podejściu, nasi klienci otrzymują informacje niezwłocznie po tym jak pojawiły się w mediach, przygotowane dokładnie pod ich potrzeby, wraz z raportami bogatymi we wnioski płynące z analizy medialnych przekazów.

Tak więc zgodnie z filozofią naszej firmy, monitoring mediów polega na dostarczaniu informacji i na zarządzaniu daną informacją oraz infobrokeringu, czyli poszukiwaniu wiadomości istotnych dla zlecającego.

;”

Jak zmienia się monitoring mediów?
Sebastian Bykowski: Rozwój mediów jest obecnie niezwykle dynamiczny. Powstają nowe tytuły prasowe i stacje telewizyjne, a jednocześnie wiele dotychczasowych znika z rynku, lub przechodzi gruntowną zmianę. Wzrasta także rola Internetu jako medium informacyjnego i opiniotwórczego i tym samym zmieniają się też wymagania naszych klientów. W PRESS-SERVICE stale podążamy za zmieniającym się rynkiem. Stała obserwacja informacji pojawiających się w Internecie jest niezwykle ważna także w kontekście zapobiegania sytuacjom kryzysowym i obserwacji zmian postaw konsumenckich.

;”

Jakie branże czy podmioty mogą być zainteresowane usługami monitoringu mediów?

Sebastian Bykowski: Właściwie każdy podmiot z dowolnej branży znajdzie tu dla siebie korzyści. Naszymi klientami są firmy i instytucje z niemal wszystkich dziedzin gospodarki m.in. urzędy i instytucje państwowe. Współpracujemy także ze specjalistami public relations oraz osobami zajmującymi się marketingiem. Z monitoringu mediów korzystają osoby z życia publicznego, znani biznesmeni, politycy, artyści, aktorzy, piosenkarze, sportowcy, czyli wszyscy, którzy świadomie kreują swój wizerunek.

;”

Czy Państwa klienci zwiększają zakres monitoringu podczas targów lub konferencji?

Sebastian Bykowski: Wydarzenia branżowe takie jak targi czy konferencje spotykają się z dużym zainteresowaniem mediów. W sytuacji, gdy klient ma już prowadzony monitoring nie musi rozszerzać jego zakresu ze względu na odbywające się imprezy targowe. Jeżeli tylko znajdą się związane z tym wydarzeniem informacje na pewno je od nas otrzyma, a gdy będzie to konieczne, zostaną one specjalnie oznaczone i zakwalifikowane jako odrębny temat. Są też tacy klienci, dla których realizujemy usługę monitoringu poprzez agencje PR czy marketingowe, obsługujące ich w ramach uczestnictwa w targach. Wówczas zakres usługi może być poszerzony o obserwację takich wydarzeń, ponieważ jej wynik w dużym stopniu świadczy o efektywności inwestycji. Ważna przy tym jest nie tylko liczba publikacji, a także ich wydźwięk oraz rodzaj mediów, w jakich się pojawiły. Targi stanowią doskonałą promocję dla firm, produktów, marek, zwłaszcza, gdy temat zainteresuje również prasę, Internet czy telewizję. Dotyczy to szczególnie tytułów oraz portali specjalistycznych. Ogromne znaczenie ma też obserwacja działań konkurencji w kontekście spotkań branżowych. Ponadto analiza wydźwięku medialnych doniesień pozwala wyciągnąć wnioski z poprzednich imprez i lepiej przygotować się do następnych. W mediach można znaleźć szereg informacji o samych targach i konferencjach, co pozwala wybrać te najbardziej prestiżowe, przyciągające uwagę dziennikarzy. Udział w takim wydarzeniu może zagwarantować danej firmie obecność w mediach i duży sukces.

;”

Dziękujemy za odpowiedź.  

więcej na www.press-service.com.pl

Polecane artykuły