Czym jest popularne w ostatnim czasie NLP i jak wykorzystywać jego założenia w biznesie – wywiad z  psycholog, trenerem z zakresu komunikacji w biznesie  – Magdą Olszewską.


1.Czym  jest NLP?

NLP to zbiór technik służących skutecznemu myśleniu i działaniu, przeprowadzaniu zmian w przekonaniach i zachowaniu, nabywaniu umiejętności; to praktyczne podejście do życia we wszystkich jego obszarach – pozwala modyfikować wzorce, które prowadzą do życiowej porażki – i tak, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Bandler twierdził, że NLP to wszystko, co działa.

2.Coraz częściej mówi się o wykorzystywaniu technik NLP w biznesie.  Jakie jest Pani zdanie na ten temat?

W każdą dziedzina życia wpisana jest możliwość sukcesu i porażki. Czy to będzie zdrowie psychiczne, życie prywatne, życie zawodowe, biznes. Sposób myślenia, sposób powstawania i zmiany wzorców spostrzegania i myślenia – czyli to, na co zwraca uwagę NLP, to  proste i uniwersalne narzędzie wielorakiego zastosowania. Skoro w nieskomplikowany sposób można podnieść własną efektywność w wielu obszarach – niech dotyczy to również biznesu. W myśl zasady, że jeśli coś mi pomaga – cokolwiek by to było, warto to stosować.

3.Kto uczestniczy w kursach biznesowych  z neurolingwistycznego programowania? Na czym polegają te kursy?

W biznesie jak w każdej dziedzinie – można odnieść sukces lub ponieść porażkę. Finansowy wymiar zarówno biznesowego sukcesu, jak i porażki, czyni tę dziedzinę bardzo drażliwą.

Biznesowe kursy NLP skupiają się na schematach myślenia i zachowania – w sprzedaży, zarówno po stronie sprzedawcy jak i klienta, w zespole, wobec przełożonych, podwładnych – i ich przełamywaniu – tak, by zminimalizować ryzyko porażki, a zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu. Podczas kursów NLP nie koncentrujemy się na problemie, na genezie, na powodach niepowodzenia – a na rozwiązaniu, na celu, na tym, co chcemy osiągnąć, na sukcesie. Biznesowe kursy NLP oferują możliwość zmiany optyki widzenia – uczą koncentracji na celu i sukcesie, a oduczają strategii 'unikania porażki’.

4.Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, żeby z powodzeniem wykorzystywać techniki NLP?

Poza otwartością na możliwość, że można coś zobaczyć inaczej, niż zdawało mi się do tej pory – nie.

5.Jaki błąd popełniamy najczęściej, komunikując się z innymi?

Taki, że de facto się z nimi nie komunikujemy. Komunikacja to wymiana, wymiana z feedbackiem i reagowaniem zwrotnie na feedback, na wszystkich poziomach komunikacji, werbalnym i tych poza – podczas gdy to, co często uprawiamy nazywając komunikacją, ogranicza się do prezentacji stanowisk bez miejsca na refleksję: co zrobi z tym druga strona, bez reagowania na to, co faktycznie zrobi, a co jeszcze częstsze – nie przychodzi nam na myśl, ze dwie osoby mogą patrzeć na to samo zupełnie inaczej. A co dopiero, gdy jest ich więcej niż dwieJ

6.Co rozumie Pani pod pojęciem „ sztuki skutecznego przekonywania?”

Umiejętność poznania potrzeb, motywacji drugiej strony i adekwatne na nie reagowanie.

7.Jakie jest Pani zdanie na temat komunikacji niewerbalnej?

Nie należy jej ani nie doceniać, ani też – przeceniać, jak również odcinać od przekazu werbalnego. To dodatkowe źródło informacji, w połączeniu z komunikatem słownym usprawnia przekaz i może usprawnić komunikację. Natomiast traktowane jako wyrocznia, do tego w wyabstrahowaniu od treści werbalnych, może okazać się szkodliwe.

8.Jakie są trzy największe błędy jakie ludzie popełniają podczas perswazji?

Błędy wiążą się z niezrozumieniem czym jest perswazja. Pierwszy – to mylenie jej z inwazją.  Drugi i trzeci, dość powiązane, wynikają z nieumiejętności badania potrzeb – zadawania pytań, rozpoznawania motywów.

9. Zatem czym jest perswazja?

Perswazja to wskazanie klientowi – w każdym tego słowa znaczeniu – rozwiązań, które będą dla niego atrakcyjne na tyle, by sam z własnej woli zechciał je mieć – ale wskazanie tych rozwiązań nie dyrektywnie, w oparciu o nasze własne przekonania, a poprzez umiejętne rozpoznanie przekonań i potrzeb samego klienta, a następnie dopasowanie naszej oferty do tego, czego klient faktycznie potrzebuje. Umiejętna perswazja powoduje, ze to nie sprzedawca przekonuje, by klient kupił, a klient sam dochodzi do wniosku, ze chce nabyć produkt.

10.Jakie elementy ukrytej perswazji najlepiej zastosować w sprzedaży?

Zadawać odpowiednie pytania, badać motywy, rozpoznawać potrzeby, adekwatnie odpowiadać – przemawiając do klienta językiem korzyści. Na wszystkich etapach mówię oczywiście o werbalnych i pozawerbalnych aspektach relacji z klientem. Perswazja nie jest niczym złym – umiejętnie stosowana, służy dobru klienta.

11.W jaki sposób  NLP  może być  przydatne w szkoleniu pracowników?

Dostarczając im nowych narzędzi poprawiających efektywność w relacjach – w zespole, z klientami, na linii przełożony-podwładny…wszędzie tam, gdzie kontaktujemy się z ludźmi i chcemy zwiększyć skuteczność tych kontaktów.

12.Jakie  sukcesy może  odnieść wystawca  w wyniku zastosowania NLP podczas imprezy targowej?

Może nawiązywać efektywne kontakty – z potencjalnymi klientami, dostawcami, odbiorcami. Może zbudować swój wizerunek jako wystawcy/firmy kompetentnej, potrafiącej poczuć potrzeby rynku i trafnie na nie odpowiedzieć.

13.Jakie techniki z powodzeniem poleciłaby Pani czytelnikom portalu Stoisko.pl?

Zmiana optyki widzenia rzeczywistości: operowanie przekonaniami i akceptacja, że każdy człowiek ma  własne, a także koncentracja na celu i poszukiwaniu rozwiązań.

Dziękuję za rozmowę – Magdalena Zdrenka.

Polecane artykuły