Na temat nowych Targów Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii Dziedzictwo odpowiada Bartosz Sosnowski, Prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Polska.

Dzień dobry. To pierwsza tego typu impreza, która odbywa się w Centrum MT Polska, jak dużym zainteresowaniem ze strony widzów i wystawców się ona cieszy?

Targi Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii Dziedzictwo to pierwsza i aktualnie jedyna tego typu branżowa impreza wystawiennicza w Polsce. Wydarzenie adresowane jest do osób, które na co dzień w tego typu placówkach zajmują się przechowywaniem zbiorów, jest to więc ściśle branżowe grono. Biorąc pod uwagę specyfikę tego rynku trzeba przyznać, że impreza cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony wystawców. Dopisują też zwiedzający, wśród których nie brakuje przedstawicieli archiwów, bibliotek, muzeów, a nawet firm z sektora finansowego. Szczególnie ważne jest, że w organizację tej imprezy zaangażowały się kluczowe organizacje i instytucje branżowe. Wsparcie tylu ważnych i silnie merytorycznie partnerów jest potwierdzeniem tego, że Targi Dziedzictwo są wydarzeniem na wysokim poziomie.

Co takiego będzie można zobaczyć na tych Targach? Zaplanowane są jakieś atrakcje?

Targi Dziedzictwo prezentują różnorodne propozycje produktów i usług, które mają przysłużyć się odpowiedniemu przechowaniu zbiorów, zarówno w archiwach i instytucjach kultury, jak też w kancelariach czy firmach działających  w branży finansowej. Obok części ekspozycyjnej organizowane jest dwudniowe seminarium „Bezpieczeństwo zbiórów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – stan obecny i pespektywy”. To okazja, by w eksperckim gronie porozmawiać o problemach, z jakimi dziś musi radzić sobie branża i wspólnymi siłami poszukać skutecznych rozwiązań. Co więcej, targom towarzyszą też wystawy, dzięki którym można dowiedzieć się, jakie działania podejmowane są na rzecz ochrony różnorodnych zbiorów. Jedną z ekspozycji przygotowało Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów. Ilustruje ona najpoważniejsze problemy związane z ochroną zasobu archiwalnego. Wystawa pod hasłem „Polska Rozproszona. Program zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju” organizowana jest z kolei przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Natomiast dzięki Wydziałowi Konserwacji Dokumentacji Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zwiedzający mogą obejrzeć ekspozycję poświęconą „Ochronie i konserwacji archiwaliów miasta stołecznego Warszawy”.

Jakich wystawców będziecie Państwo gościć na Targach Dziedzictwo?

Podczas premierowej edycji gościmy producentów profesjonalnych mebli do placówek, w których przechowywane są rozmaite zbiory – mogą to być zasoby dokumentujące dorobek kulturowy i naukowy, ale też akta firmowe chociażby w instytucji finansowej. Nie brakuje też wystawców, którzy w swojej ofercie mają profesjonalny sprzęt i urządzenia do bibliotek, archiwów, muzeów i biur. Ponadto, na stoiskach prezentują się dostawcy systemów do zarządzania informacjami czy sprzętu do digitalizacji zasobów archiwalnych, a także firmy oferujące specjalistyczne usługi dla branży.

Do kogo skierowane są Targi? Czy tylko do osób z branży czy osoby, które nie posiadają fachowej wiedzy, także znajdą tutaj coś dla siebie?

Odbiorcami Targów Dziedzictwo są różnorodne archiwa, od państwowych, przez uczelniane, wojskowe i zakładowe, po prywatne. Wydarzenie kierowane jest też do przedstawcieli bibliotek państowywych, naukowych i publicznych, a także osób zarządzających muzeami, kościołami i innymi instytucjami kulturalnymi, w których przechowywane są cenne zbiory. Dodatkowo, ważną grupą są pracownicy korporacji, banków i innych firm prowadzących archiwa. W zamyśle Targi Dziedzictwo powstały jako platforma biznesowa, która ma służyć zacieśnianiu relacji między osobami zarządzającymi takimi placówkami, a podmiotami, które produkują czy oferują dedykowany dla nich sprzęt i usługi. Nastawione są więc głównie na przedstawicieli branży. Zapraszamy jednak wszystkich tych, którym bliski jest temat przechowywania zbiorów w Polsce. Dwa dni targów są doskonałą okazją, by pozyskać obszerną wiedzę w tym zakresie.

Jak długo trwają przygotowania do takich Targów?

Przygotowania do tego typu targów to złożony proces, który rozpoczyna się już na kilka miesięcy przed samym wydarzeniem. Pierwszym i zarazem kluczowym dla powodzenia imprezy krokiem jest dobre opracowanie koncepcji spotkania. Należy dokładnie określić grupę, do jakiej impreza będzie kierowana, zastanowić się nad celem wydarzenia i z tak przygotowanym planem rozpocząć poszukiwania wystawców. By podkreślić wysoki poziom spotkania, warto też zadbać o prestiżowych patronów i partnerów. Im bliżej terminu imprezy, tym oczywiście bardziej intensywna jest praca nad jej organizacją. Do prowadzonych działań dołączają aktywności mające na celu zachęcenie zwiedzających do uczestnictwa w spotkaniu. Bardzo ważne jest więc zaplanowanie dodatkowych wydarzeń, które będą zależeć od charakteru targów. W przypadku wydarzenia nakierowanego ściśle na branżowego odbiorcę, jak w  przypadku Targów Dziedzictwo, należy zapewnić ciekawe spotkania merytoryczne. Program tego typu eksperckich wydarzeń powinien być opracowany we współpracy ze specjalistami, którzy najlepiej orientują się w aktualnych potrzebach szkoleniowych na danym rynku. Tak też było w przypadku Targów Dziedzictwo, gdzie nad szczegółowym harmonogramem seminarium debatowała rada programowa złożona z ekspertów-praktyków od lat związanych z branżą archiwów, bibliotek i muzeów.  Przed samymi targami przychodzi czas na prace związane z przygotowywaniem stoisk, kiedy kluczowa jest bliska współpraca z wystawcami i zapewnienie im profesjonalnego wsparcia.

W jaki sposób chroni się polskie dziedzictwo archiwalne?

Spektrum działań różni się w zależności od tego, z jakim obiektem mamy do czynienia. Mogą to być przecież zabytki nieruchome, jak choćby różnego rodzaju budowle o ważnym znaczeniu historycznym, a także obiekty ruchome, czyli na przykład rzeźby i obrazy. Ponadto, cały czas pojawiają się nowe technologie. Inaczej wiec będzie wyglądać praca związana z konserwacją starożytnych materiałów, jak pergamin, a inaczej działania podejmowane na rzecz zabezpieczania bardziej współczesnych mediów, czyli wydruków komputerowów czy nagrań audiowizualnych. Do tego dochodzi też cała gama zagrożeń, z jakimi trzeba sobie radzić przy przechowywaniu zbiorów. Są wśród nich czynniki chemiczne związane ze środowiskiem, a także wewnętrzne, które wiążą się z procesami zachodzącymi w strukturze materiałów. Mamy też zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne, jak np. naświetlenie, a także mechaniczne, polegające na uszkodzeniu materiałów przez użytkowników. Jeszcze inne działania mające na celu ochronę dorobku wchodzą w grę w przypadku pożaru, zalania czy konfliktu zbrojnego. Jedno jest jednak pewne, by odpowiednio zabezpieczać i chronić kolekcje w muzeach, archiwach i bibliotekach niezbędni są wykwalifikowani ludzie.

Bartosz Sosnowski  – prezes zarządu firmy Międzynarodowe Targi Polska. Od 4 lat związany jest z branżą targową. Zarządza jednym z najnowocześniejszych obiektów targowo-kongresowych w Polsce – Centrum MT Polska, które zlokalizowane jest przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Z sukcesem zrealizował wiele dużych imprez wystawienniczych. Pod jego kierownictwem MT Polska organizuje m.in. Targi China Expo Poland poświęcone współpracy gospodarczej między Polską a Chinami, Targi Regionalia, Agroturystyka, Event czy Targi Dziedzictwo. Wcześniej zarządzał różnymi spółkami, w tym spółkami Skarbu Państwa. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Polecane artykuły