Rozmawiamy z Pawłem Marciniakiem, Redaktorem Naczelnym czasopisma Business Coaching skierowanego do firm i menedżerów

Zacznijmy bezpardonowo – czasopismo Business Coaching odniesie sukces?

Wygląda na to, że tak. Aktualne dane o sprzedaży są bardzo dobre. Mimo tego, że kolporterzy na początku podeszli bardzo ostrożnie, a nawet sceptycznie do tematu, to teraz zamawiają kolejne partie.

Business Coaching pojawia się w ciekawym momencie – mamy za sobą 20 lat kapitalizmu. Czy to czasopismo to podsumowanie i wzmocnienie dwóch dekad rozwoju polskich firm czy otwarcie zupełnie nowego rozdziału w ich funkcjonowaniu?

Chcemy dać menedżerom narzędzia, które pomogą im lepiej pracować. Na rynku jest wiele szkoleń i książek, a nawet pism, które dają bardzo dużo rad i informacji, z którymi po prostu nie wiadomo, co robić. Co można, np. zrobić z radą „bądź przywódcą”? My koncentrujemy się na praktycznych narzędziach. Zadajemy też wiele pytań, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć, jakoś uporządkować swoje poglądy.

Jak wygląda wśród polskich firm świadomość istotnego znaczenia wewnętrznych szkoleń?

Moim zdaniem świadomość tego: jak, kogo i po co szkolić jest jeszcze niska, ale bardzo szybko rośnie. To trochę wina firm doradczych i szkoleniowych, które często oferowały produkty bez zastanowienia, menedżerowie stracili trochę do szkoleń zaufanie.

A jak rozpoznać moment, w którym firma potrzebuje odświeżenia: coacha czy właśnie szkoleń?

Myślę, że taki moment jest cały czas. Menedżer powinien przynajmniej raz w tygodniu zastanowić się nad efektywnością obecnych szkoleń czy programów szkoleniowych. Jeżeli nie osiąga założonych efektów, powinien pomyśleć o tym, co należy zmienić.

Odpowiedni coaching w firmie jest dobrą obroną przed kryzysem?

Zależy od firmy i jej problemów. Coaching powinien być robiony w jakimś konkretnym celu. Przy pomocy coachingu możemy zwiększyć efektywność pracy, np. menedżerów czy sprzedawców. Jeżeli zwiększenie efektywności obroni nas przed kryzysem, to powinniśmy stosować jakieś metody prowadzące do tego. Ale są też inne metody, redukcja kosztów, zmiana zakresu działania itd.

Jak ocenia Pan targi, jako sposób na promocję firmy z jednej, a wewnętrzne rozprzężenie rutyny pracy w firmie z drugiej strony?

To oczywiste, że dobrze zorganizowane targi i wszelkie spotkania będą zawsze ważną częścią marketingu w firmach.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję również.

 

Więcej o Business Coaching

Czasopismo Business Coaching spełnia rolę swoistego szkolenia, dostarcza bowiem, praktycznych informacji związanych z zarządzaniem, które można z powodzeniem wykorzystać w firmie, tak aby zwiększać swoją efektywność pracy.

Business Coaching można nazwać prywatnym coachem w firmie. Do każdego numeru jest dołączona płyta DVD wraz z kompletnym kursem dla menedżera. Odbiorcy kwartalnika to m.in.: menedżerowie operacyjni, przedsiębiorcy, studenci studiów MBA, osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności jako menedżer.

Główną część Business Coaching stanowi temat przewodni numeru, poświęcony jednemu zagadnieniu. W pierwszym numerze tematem przewodnim są kompetencje menedżerskie.

Pozostała część to stałe działy takie jak: Kompetencje efektywnego menedżera, Zarządzanie finansami, Coaching, Strategie najlepszych, czy Po godzinach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.businesscoachingmag.pl gdzie można pobrać bezpłatnie wartościowe artykuły. Informujemy także o możliwości prenumeraty całorocznej, a więc czterech wydań w cenie 239 zł.

Polecane artykuły