20162504032020160425_103303

 

25 kwietnia w Urzędzie Prezydenta Miasta w Lublinie na zaproszenie prezydenta Krzysztofa Żuka zebrała się na posiedzeniu Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2015”. Kapituła przyznała Honorowy Tytuł PIPT „Ambasador Targów 2015” profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, prezydentowi Krakowa. Serdecznie gratulujemy!

 

Kapituła wskazała, że prezydent Majchrowski dostrzegł rangę i prestiż wydarzeń targowych oraz ich kluczowe znaczenie dla rozwoju i promocji Krakowa. Otwarte w 2014 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowo-Targowe EXPO Kraków jest promowane przez Prezydenta na równi z należącymi do miasta obiektami kongresowo-widowiskowymi. W swojej bieżącej działalności oraz w kontaktach międzynarodowych podkreśla on także znaczenie tego obiektu jako ważnego miejsca rozwoju biznesu i przedsiębiorczości.

 

W sposób szczególny zasłużył się dla promocji i rozwoju Targów Książki w Krakowie. Co roku obejmuje imprezę swoim patronatem, a także wspiera organizowany przez Targi w Krakowie Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza, dedykowany dziełom z zakresu nauk humanistycznych. Między innymi dzięki staraniom prezydenta i Targów w Krakowie, Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO.

 

Fot. www.bip.krakow.pl ; archiwum PIPT

Polecane artykuły