ufi

„Jedną z misji UFI jest promowanie, pobudzanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju w branży wystawienniczej. Stworzone przez nas w tym celu roczne programy nagród okazują się bardzo skuteczne w określaniu najlepszych praktyk i dzielenia się nimi z naszymi interesariuszami na całym świecie. Mamy nadzieję, że ten łatwy do odczytania zbiór uczyni tę cenną inicjatywę dostępną w jeszcze szerszym gronie specjalistów” – pisze w raporcie Dianne Young, dyrektor generalny Board of Governors of Exhibition Place.

Opublikowany w ostatnich dniach raport jest pierwszym w dorobku UFI. Znajdziemy w nim podsumowanie lat 2012–2016 w bardzo szerokiej perspektywie. Co ciekawe, każde z pięć lat ma przypisaną inną kategorię, która stała się tematem przewodnim konkursu o nagrodę UFI w danym roku. Sprawozdanie wymienia zwycięzców, finalistów oraz „najlepszych praktyków”. I tak:

• W 2012 roku wyróżniono organizacje, które według UFI mogły się poszczycić najlepszą strategią zrównoważonego rozwoju, a wśród których zwyciężył Amsterdam RAI.

• Za 2013 rok nagrodzono za najlepsze sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wzięto pod uwagę dwie organizacje, z których zwyciężył Cape Town International Convention Centre. W tym roku przyznano także tytuł zwycięzcy organizacji Scan Display za najlepsze innowacyjne inicjatywy na rzecz środowiska.

• 2014 to rok najlepszych narzędzi do pomiaru osiągania efektywnych rezultatów. Zwyciężył Edinburgh International Conference Centre.

• 2015 uznano za rok innowacyjnej oszczędności w łańcuchu wartości. Zwycięzcami uznano Marina Bay Sands (za dobór miejsca) i UBM EMEA (za organizację).

• 2016 występuje w raporcie pod szyldem najlepszych działań angażujących uczestników w kwestie dotyczące równoważonego rozwoju. Zdaniem UFI należało wyróżnić ex equo w tym przypadku American Chemical Society oraz Green MICE Project of MEET TAIWAN TAITRA.

Z treścią całego raportu można się zapoznać tu: Best Practices In Sustainability Report

Polecane wpisy