Wystawić się na imprezie targowej samemu, razem z firmą współpracującą, czy może zebrać kilka mniejszych firm i stworzyć jedno duże stoisko? W działach promocji wielu firm takie pytania padają bardzo często. Czy targi to dobre miejsce do prowadzenia marketingu partnerskiego i jak na te kwestie patrzą organizatorzy?

Składając zamówienie na powierzchnię wystawienniczą, możemy wybrać jeden z trzech następujących wariantów: firma samodzielna, firma-współwystawca, firma reprezentowana.

1. W przypadku firmy samodzielnej sprawa jest prosta. Jesteśmy sami na naszej powierzchni i mamy 100% praw do wszystkich dodatków wynikających z udziału w imprezie.

2. Firma-współwystawca to przedsiębiorstwo, które razem z nami partycypuje w kosztach udziału. W tym wypadku organizator traktuje naszego współwystawcę na równi z innymi. Ma te same prawa do dodatków, takich jak: bezpłatne zaproszenia na stoisko, wjazdówki na teren targowy, reklama w trakcie imprezy targowej i reklama prowadzona przez ośrodek targowy, a także wejściówki na wieczór branżowy i co również ważne,  wpis do katalogu wystawców. Pamiętajmy jednak, aby w zgłoszeniu targowym określić, ile metrów zajmie nasza firma, a ile firma będąca współwystawcą.

3. Mniejsze prawa ma firma reprezentowana. Tutaj organizatorzy nie traktują tej firmy jako pełnego wystawcy. Firmie reprezentowanej nie przysługują wszystkie bonusy targowe, a w katalogu wystawców będzie jedynie wzmianka na temat jej obecności na naszym stoisku.

Warto więc dokładnie przeanalizować regulamin danych targów i dokładnie spytać organizatora o dodatki, które nam przysługują i kto ma jakie prawa podczas imprezy targowej.

Polecane wpisy