FOTOBUENO

 

Postępy w rehabilitacji, choroby cywilizacyjne, prawo zamówień publicznych, ratownictwo medyczne, szkolenia dla kadry zarządzającej – to tylko niektóre z wiodących haseł, pod jakimi odbędą się tegoroczne targi SALMED w dniach 12–14.kwietnia.

 

Partnerzy merytoryczni najbliższej edycji targów SALMED podczas swoich wykładów podzielą się wiedzą, jakie podjąć kroki, by sprostać wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą placówkami medycznymi, menedżerami służby zdrowia, lekarzami i personelem medycznym. Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN Oddział Poznań zaprosi na XI Konferencję Naukową z cyklu Promocja Polskiej Rehabilitacji, która poruszy temat postępów w rehabilitacji w chorobach cywilizacyjnych. Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń naukowych w zakresie problemów medycznych i społecznych w rehabilitacji pacjentów dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, a zarazem inspiracja do dalszych badań w zakresie pulmonologii i dalszej rehabilitacji pozazabiegowej. W ramach sesji poruszone zostaną następujące zagadnienia: „Postępowanie rehabilitacyjne w przeszczepach serca i chorobie wieńcowej” – moderator sesji: prof. dr hab. med. Piotr Dylewicz; „Postępowanie rehabilitacyjne w przeszczepach płuc i wybranych jednostkach chorobowych” – moderator sesji: dr hab., prof. nadzw. Aleksander Barinow-Wojewódzki oraz „Postępowanie rehabilitacyjne w przeszczepach wątroby i chorobach metabolicznych” – moderator sesji: prof. dr hab. med. Marian Grzymisławski. Nad konferencją Honorowy Patronat objęli: Prezes Polskiej Akademii Nauk O. Poznań, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Rektor Uniwersytetu Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii O. Wielkopolski.

 

W ramach SALMED – LABORATORIUM odbędzie się VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Poruszony zostanie także temat: „Choroby Cywilizacyjne wyzwaniem współczesnej medycyny laboratoryjnej”.

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zaprosi na panel „Prawo Zamówień Publicznych w branży wyrobów medycznych”. Paneliści, którymi będą Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED oraz adw. Oskar Luty, Partner w Kancelarii DFL LEGAL, Ekspert prawny Izby POLMED, poruszą zagadnienia, wśród których znajdą się kwestie takie, jak perspektywa nowelizacji dyrektyw, wzór umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, serwis autoryzowany i nieautoryzowany w zamówieniach, a także trendy orzecznicze w sprawach dotyczących zamówień.

 

W ramach bloku SALMED – PIELĘGNIARSTWO odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Wyzwanie XXI wieku w dokumentowaniu pracy Pielęgniarek i Położnych”, którego organizatorem jest Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

Kolejny z merytorycznych partnerów targów, Portal Medipment.pl, proponuje swoje Seminarium dla kadry zarządzającej placówkami medycznymi, menedżerów służby zdrowia, lekarzy, personelu medycznego na temat doboru i wyszukiwania sprzętu oraz Seminarium na temat internetowych narzędzi wspierających sprzedaż.

 

SALMED to również Ratownictwo Medyczne, a także spotkania, które zaplanowali między innymi Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Swoją konferencję dla biznesu zapowiedział organizator konferencji i szkoleń dla środowisk medycznych – Medical Maestro.

 

Źródło: mtp.pl

Polecane artykuły