kongres smart metropolia2

Smart Metropolia KONGRES to spotkanie przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. Ich zamysłem i ambicją jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków zrównoważonego rozwoju metropolii oraz obszarów aspirujących do tego miana – motorów wzrostu państw i regionów, źródeł i magnesów innowacji, przedsiębiorczości oraz kapitału. Podczas KONGRESU uczestnicy informują i inspirują się nawzajem, poruszając tematy związane z dużymi obszarami miejsko-wiejskimi, ich powiązaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sposobami, w jaki aktywni mieszkańcy, liderzy biznesu oraz nauki mogą przyczynić się do ich rozwoju. Tematem przewodnim tegorocznej edycji KONGRESU będzie bezpieczeństwo metropolii, któremu dyskutanci spróbują się przyjrzeć w różnych kontekstach. Będą szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytają o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw. Spróbują również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja.

 

targi smart metropoliaSmart Metropolia EXPO (wcześniej Technicon Innowacje) to 12. edycja Targów Techniki, Innowacji i Nauki. Targi są praktyczną odpowiedzią na merytoryczną debatę prowadzoną podczas bloków dyskusyjnych KONGRESU – prezentują innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu, nauki, administracji publicznej i samorządowej. To miejsce spotkań twórców start-upów, przedstawicieli uczelni wyższych, inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, stowarzyszeń branżowych, inwestorów i firm proponujących nowoczesne rozwiązania technologiczne. Smart Metropolia EXPO to strefa stworzona z myślą o reprezentantach różnych branż dzielących się wiedzą i doświadczeniem oraz prezentujących najnowsze osiągnięcia techniki, nauki i przemysłu. Wizytówką wydarzenia są oryginalne pomysły, niekonwencjonalne rozwiązania, innowacyjne idee i prototypy produktów.

 

smart metropolia ekoSmart Metropolia EKO FORUM to nowa odsłona Re:Miasta. Wydarzenie będzie miało formę dwudniowej debaty poświęconej gospodarowaniu odpadami i jakości powietrza. Do dyskusji o ekologicznym bezpieczeństwie obszarów metropolitalnych organizatorzy zaprosili przedstawicieli różnych branż specjalizujących się w temacie ochrony środowiska: ekspertów, prawników, przedstawicieli administracji rządowej, regionalnej i samorządowej, przedstawicieli świata nauki i biznesu. W trakcie pierwszego dnia debaty odbędzie się pięć sesji tematycznych związanych z gospodarką odpadami pod wspólnym hasłem „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na konkurencyjność i bezpieczeństwo metropolii”. Tematem przewodnim drugiego dnia będzie „Energia w gminie”. Wydarzeniu towarzyszyć będą prezentacje smart rozwiązań i technologii, mających zastosowanie w gospodarce odpadami i ochronie środowiska.

 

Zapraszamy na V Międzynarodowy Kongres Metropolitalny od 23 do 24 listopada w AmberExpo Gdańsk!

Polecane artykuły