A4_połowa_poziom

W samych tylko Stanach Zjednoczonych rocznie odbywa się 1,8 miliona wydarzeń targowych, a na całym świecie wielokrotnie więcej. Rozwój nowoczesnych technologii i e-handlu nie zastąpił i nie zastąpi bezpośrednich relacji. Na targach kluczowe są spotkania pomiędzy wystawcami, a odwiedzającymi targi, pomiędzy konstruktorami, wynalazcami, a przedstawicielami firm, którzy są zainteresowani wdrożeniem do produkcji różnego rodzaju innowacyjnych urządzeń i technologii prezentowanych na targach. Targi tworzą ku temu idealny klimat. Ba, targi dają o wiele więcej.

Od dwóch lat polski rynek targowy systematycznie rozwija się i notuje tendencje wzrostowe. Główny wpływ na to ma potwierdzona systematycznym wzrostem PKB poprawa koniunktury gospodarczej, jak również członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz korzystne położenie geopolityczne naszego kraju. Odczuwający poprawę koniunktury przedsiębiorcy to przede wszystkim polskie małe i średnie firmy, których udział w liczbie wystawców ogółem na targach w Polsce od lat jest niezmiennie wysoki. Aż 84% z nich postrzega udział w specjalistycznych targach w naszym kraju jako skuteczny sposób realizacji celów marketingowych i komunikacyjnych.

Targi dają więcej!

To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma ona wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie. Dzięki nim zarówno zwiedzający, jak i przede wszystkim przedsiębiorcy zyskują nowych Klientów, oszczędzają czas, bogacą się w wiedzę i rozległe kontakty oraz rozwijają swoje pasje. Targi dają więcej: pieniędzy, czasu, kontaktów, wiedzy – do tego będą przekonywać autorzy kampanii, która zakłada m.in. emisję spotów w sieci kin Multikino, telewizji i promocję w internecie.

Kampanię na zlecenie PIPT realizuje Grupa PRC.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, lipiec 2016 r.

Polecane wpisy