pol eco system

Tegoroczną ekspozycję targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (11–14.10.2016) tworzy 7 salonów tematycznych. Aż kilkaset firm zaprezentuje rozwiązania optymalizujące procesy, a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Na targi warto też zajrzeć z powodu konferencji poruszających najistotniejsze tematy branży. Udział w targach jest bezpłatny.

 

Mówi się, że targi są barometrem tego, co dzieje się w branży. Niezaprzeczalnie POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu to prezentacja trendów i kierunków tego, co dzieje się w poszczególnych sektorach: energia, OZE, odpady i recykling, rekultywacja i rewitalizacja, woda i ścieki oraz produkty i usługi dla samorządów.

>> Zobacz katalog wystawców

Ekspozycja POL-ECO-SYSTEM, jak i bogaty program wydarzeń, to możliwość poznania potencjału gospodarczo-ekologicznego Polski oraz innych krajów uczestniczących w targach. Rynkowe nowości, wymiana doświadczeń, trendy i dyskusje – warto tu być!

>> Zobacz zdjęcia i opisy targowych nowości

 

Chcesz wziąć udział w targach POL-ECO-SYSTEM bezpłatnie? Wejdź na stronę www.mtp24.pl , zarejestruj się i pobierz bilet.

Co w pawilonach?

 • Pawilon 5 i 5A
  – gromadzenie i transport odpadów, sortowanie i zagospodarowywanie oraz obróbka i składowanie odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych
  – utrzymanie czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja), utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce)
 • Pawilon 7A
  – wytwarzanie energii, energia odnawialna, technologie energooszczędne
 • Pawilon 8A
  – gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa
  – technologie ochrony środowiska (wibracje i hałas, powietrze, emisja gazów, rekultywacja i rewitalizacja)
  – produkty i usługi dla samorządów
  – Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, izby i stowarzyszenia branżowe, PSP
 • Pawilon 8
  – transport zrównoważony
  – Miasteczko Ekologiczne
 • Pawilon 15
  1 dzień kongresu ENVICON (wydarzenia 2 dnia odbywają się na salkach w ramach ekspozycji targów)
 • Teren zewnętrzny (plac między pawilonami 8 i 5A)
  – ekspozycja wystawców
  – City Truck Show
Polecane artykuły