Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Potrzebujesz pieniędzy na targi? Jeśli od 10 lutego do 13 marca tego roku zgłosisz się do konkursu, masz szansę dostać od Ministerstwa Rozwoju nawet do miliona złotych!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane jest zarówno do początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze, posiadających innowacyjny produkt/usługę, prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji: spotkań match-makingowych w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych, spotkań i seminariów branżowych, misji przyjazdowych kontrahentów, działań edukacyjnych, publikacji w mediach branżowych, działań marketingowych, prezentacji na wspólnych stoiskach targowych.

Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na:

  • koszty targów i misji gospodarczych
  • delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych
  • transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach
  • opłaty rejestracyjne, w tym rezerwacja miejsca wystawowego na targach
  • wpis do katalogu targowego
  • udział w seminariach, kongresach i konferencjach
  • działania informacyjno-promocyjne projektu

Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz pod tym linkiem.

Polecane artykuły