To początek naszego cyklu, w którym informujemy wystawców, gdzie i jak nagradzane są stoiska!

Acanthus Aureus

Stoisko.pl postanowiło przyjrzeć się poszczególnym ośrodkom targowym w Polsce i sprawdzić, które z nich zwracają uwagę na zabudowę stoisk prezentujących się na organizowanych przez nie imprezach firm. Rozpoczynamy od bodaj najpopularniejszej w Polsce nagrody – poznański Acanthus Aureus.

Akant (łac. acanthus, gr. ákanthos) – krzew występujący w krajach śródziemnomorskich, o różowych kwiatach i charakterystycznych głęboko wciętych liściach, służący za roślinę ozdobną. Stylizowane liście akantu były częstym motywem zdobniczym i dekoracyjnym w sztuce różnych epok, głównie w architekturze, a także w rzemiośle artystycznym.

Konkurs „Acanthus Aureus” jest organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie od 2003 roku. W konkursie tym statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. Zgodnie z nową formułą nagrody otrzymują wystawcy, którzy zgłoszą stoisko do konkursu.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy.

Kapituła w swej ocenie bierze pod uwagę zgodnie z regulaminem takie kryteria jak: cele uczestnictwa w targach z punktu widzenia strategii marketingowej firmy, scenariusz stoiska, koncepcję przestrzenną i koncepcję układu graficznego eksponatów i etalażu. Ważnym kryterium jest jakość realizacji projektu.

Wszyscy wystawcy zainteresowani udziałem w konkursie zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dołączenie materiałów określonych w Regulaminie Konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wystawcy, których stoiska targowe zostaną nagrodzone przez kapitułę konkursu otrzymają informację i zaproszenie na uroczyste wręczenie medali i dyplomów podczas trwania targów.

Wyróżnienie w konkursie Złoty Akant bez wątpienia przyczynia się do ugruntowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

Polecane artykuły