W dniach 6-9 listopada w Abu Dhabi odbył się  79. coroczny kongres UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.

Rekordowa liczba ponad 475 uczestników z 55 krajów dyskutowała zjawiska i problemy, które dotykają międzynarodowy przemysł targowy na świecie i mają wpływ na jego sytuację.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu „Skąd bierze się wzrost gospodarczy?” dotyczył nowego krajobrazu gospodarczego świata, nakreślonego przez globalny kryzys finansowy. Prelegentami Kongresu byli wybitni ekonomiści, liderzy intelektualni, specjaliści w zakresie nowych technologii, konsultanci i przedstawiciele organizatorów targów i operatorów obiektów targowych na świecie.

Mocny polski akcent

Polska branża targowa była silnie reprezentowana. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele targów EXPO z  Warszawy, MTP z Poznania, Targów w Krakowie i Kielcach.

– Tak silny udział Polski w  kongresie UFI jest potwierdzeniem znaczącej roli naszego  rynku targowego  w Europie – powiedział Andrzej Byrt prezes Polskie Izby Przemysłu Targowego.

 – Bardzo się cieszę również  z tego, że Enrica Baccini z Światowego Komitetu Edukacji UFI wysoko oceniła działania edukacyjne realizowane przez PIPT w Polsce – dodał Byrt.

 Prezes Andrzej Byrt przypomniał  na forum Dyrektoriatu UFI, którego jest członkiem, że ciągle czekamy na decyzję o ustanowieniu przez UFI  Światowego Dnia Targów co zaproponował  Andrzej Gabrysiak – wiceprezes PIPT.

Sposób na kryzys

Zdaniem dyrektora operacyjnego UFI, Roweny Arzt, jedynym sposobem na wyjście z kryzysu jest zabieganie o zwiększenie przychodów i wzrost, lecz wpierw uzmysłowić sobie należy najważniejsze kwestie z tym związane. Międzynarodowy rynek targowy chce znać możliwości rozwoju, ale także niebezpieczeństwa i ryzyka jakie musi podjąć. Jakie wskaźniki są istotne? Gdzie na świecie jest recesja, stagnacja, a gdzie wzrost gospodarczy?

Na te i inne pytania uczestnikom Kongresu pomógł odpowiedzieć Hamish McRae, wybitny dziennikarz, szef komentatorów gospodarczych w The Independent, który poddał dyskusji długofalowe zjawisko przeniesienia centrum dynamicznego rozwoju gospodarczego świata na rynki wschodzące oraz wychodzenie z jednego z najpoważniejszych kryzysów w krajach rozwiniętych. Zwrócił też uwagę na potencjalne trudności jakie mogą pojawić się w strefie Euro. Problemów strefy Euro dotyczyła też dyskusja moderowana przez Barry’ego Siskinda, podczas warsztatów na obradach Oddziału Europejskiego UFI. Omawiano aktualne wyzwania, które towarzyszą działalności biznesowej w Europie.

Silna Azja

W związku z coraz większą rolą azjatyckiej branży wystawienniczej, członkowie UFI wybrali pierwszego chińskiego prezydenta Chen Xianjina  z China Association of Exhibition Centres . 

– Nasze Stowarzyszenie odzwierciedla rozwój przemysłu targowego na świecie, można powiedzieć, że jest to historia w pigułce. Dziś Chiny stanowią 15 proc. ogółu członków UFI. Moim celem jest wypracowanie jak najlepszych relacji  pomiędzy azjatyckimi  i europejskimi członkami – mówił Chen Xianjin.

Bogaty program

W trakcie kongresowego tygodnia miały miejsce również liczne wydarzenia towarzyszące. Specjalne sesje tematyczne poświęcone były m.in. dużym obiektom targowym, firmom rodzinnym w branży targowej, grupie specjalnego zainteresowania Chinami. Odbyły się też spotkania oddziałów regionalnych, komitetów tematycznych UFI ds.: edukacji, stowarzyszeń, marketingu i zrównoważonego rozwoju. Obradował po raz drugi Komitet ds. badań w przemyśle targowym. Jak stwierdziła Rowena Arzt, 79. Kongres UFI przygotowywał  delegatów na nową sytuację w przemyśle targowym na świecie, której cechą charakterystyczną są ciągłe, trudne do przewidzenia zmiany.

Zamknięcia sesji plenarnych dokonali dwaj byli prezydenci UFI: John Shaw, który zapoznał delegatów na Kongres z rezultatami projektów badawczych UFI oraz Jochen Witt, który zaprezentował globalną analizę sytuacji na rynkach targowych.

Polecane wpisy