Polska Izba Przemysłu Targowego będzie badać wpływ targów na rozwój gospodarki. Badanie to będzie elementem raportu przygotowywanego przez Komitet Stowarzyszeń UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Poza polskimi badaczami raport będzie zwierał wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, Francji oraz w Niemczech.

Przygotowywany raport ma na celu ujednolicenie terminologii i metodologii badań prowadzonych w środowisku targów. Ma to pomóc innym organizacjom branży targowej w Europie, jako pierwszej, ale docelowo także na świecie. Stowarzyszenie UFI bada wpływ targów na gospodarkę, w celu ostatecznego opracowania danych, dzięki którym zaprezentują jaki jest globalny efekt gospodarczego oddziaływania targów na rynek pracy.
Powstający raport był poddany dyskusji podczas jednego z posiedzeń Komitetu Stowarzyszeń UFI, w ramach Otwartego Seminarium UFI w Europie,  zorganizowanego w czerwcu, w Malmö.
Polska Izba Przemysłu Targowego zajmuje się działaniami promocyjnymi, a także skomplikowanymi projektami już od lat. W swoich szeregach posiadają rzeszę wielu zaangażowanych i kompetentnych osób. Do takich projektów zrealizowanych przez PIPT należało m.in. przeprowadzone w latach 2008-2009, wspólnie z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, badanie oddziaływania targów na gospodarkę kraju. Opracowany na jej podstawie raport nosi tytuł „Wpływ przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę – synteza” .
Badania pokazują jak duży wpływ na gospodarkę polską mają targi. To właśnie przemysł targowy generuje od 1,8 do nawet 2 mld zł rocznie wpływów. Natomiast wydatki wszystkich wystawców i zwiedzających biorących udział w targach, organizowanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w PIPT  wynoszą 953,4 mln. Goście targowi wydają rocznie 446,4 mln zł. Do tego należy także dodać wpływy z podatków PIT i CIT na łączną kwotę prawie 28 mln oraz nakłady na inwestycje związane z targami.
Unikatowy charakter polskich badań, m.in. metodologia zadecydowały o włączeniu badań do Raportu UFI, mającego stanowić ważny materiał pomocny w działalności lobbingowej na rzecz przemysłu targowego w Unii Europejskiej.
Polska Izba Przemysłu Targowego wykorzystują treść publikacji w prowadzonych działaniach promocyjnych i lobbingowych, mających na celu uświadamianie o sile pozytywnego wpływu przemysłu targowego na gospodarkę całego kraju.
Polecane wpisy