Język bywa zdradliwy i niewątpliwie każdy z nas się o tym przekonał. Każda branża ma swój specyficzny kod językowy, zasób słów o określonym znaczeniu. Nowej osobie w branży może to przysporzyć wiele trudności i uniemożliwić skuteczną komunikację. Aby tego uniknąć przedstawiamy wam podstawowe słowa z branży targowej.

Targi co to właściwie jest?

Według Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest to wydarzenie społeczne, kulturowe, a przede wszystkim gospodarcze, które ma na celu rozwój przedsiębiorstw i promocję towarów gospodarczych. Oczywiście brzmi to sucho jak większość definicji. Najprościej rzecz ujmując targi są miejscem gdzie spotykają się wystawcy z klientami.

Ponadto targi mają podział ze względu na ulokowanie wydarzenia. Po pierwsze targi międzynarodowe, które muszą spełniać jedno kryterium:

  • liczba wystawców zagranicznych stanowi minimum 10% wystawców ogółem,
  • liczby zagranicznych zwiedzających lub ich wejść stanowi minimum 5%

Jeżeli targi nie spełniają żadnego z tych kryteriów nazywamy je krajowymi. Z kolei gdy wystawcy pochodzą z jednego regionu lub sąsiadujących mówimy o targach regionalnych.

A co z uczestnikami?

Najważniejszą postacią jest organizator targów. To osoba fizyczna lub prawna, która odpowiada za zorganizowanie targów. Mówiąc prosto bez tych osób żadne targi by się nie odbyły. Obok organizatora ważny jest również współorganizator. Różnica między nimi jest taka, że na mocy umowy pierwszy przekazuje drugiemu część praw i obowiązków. Figuruje także na oficjalnej informacji targów.

Do zorganizowania wydarzenia są potrzebni również:

Operator obiektu targowego, który posiada stałe lub tymczasowe prawo do zarządzania kompleksem. Budynek musi oczywiście spełniać wymogi pozwalające na organizację targów. W jego gestii jest również możliwość udostępniania obiektu osobom trzecim. Przy targach pracują także agent targów i przedstawiciel. Agent odpowiedzialny jest za relacje między kontrahentami a organizatorami oraz dostawcami usług. W przeciwieństwie do niego przedstawiciel targów ma za zadanie dokonywać czynności cywilno- prawne w granicach swojego upoważnienia.

A czy dzielimy jakoś powierzchnię?

Są dwa rodzaje przestrzeni. Całkowita powierzchnia targowa netto i powierzchnia targowa brutto. Pierwsza to cała ogółem zajmowana przez wydarzenie targowe (zarówno kryta jak i otwarta), podawana w metrach kwadratowych. Z kolei powierzchnia targowa brutto to suma całkowitej powierzchni targowej netto wraz z powierzchnią sąsiadujących przejść i foyer oraz pomocniczych powierzchni usługowych.

Czy wystawca i przedsiębiorca usług targowych określa tę samą osobę?

Otóż nie. Według PIPT wystawca to podmiot, który wynajmuje określoną powierzchnię otwartą lub krytą na podstawie umowy. W przeciwieństwie do niego przedsiębiorca usług handlowych to najprościej ujmując osoba, która zajmuje się profesjonalnymi usługami związanymi z udziałem w targach jak na przykład aranżacja stoiska.

 

http://polfair.pl/publikacje/slownik-pojec-branzy-targowej

Polecane artykuły