Ile kosztują targi – część druga, czyli o pośrednich kosztach udziału w targach

W poprzednim artykule omawialiśmy bezpośrednie koszty jakie musimy ponieść biorąc udział w targach. Jeżeli przedsiębiorstwo jest przygotowane na taki wydatek to jest to pierwszy krok do decyzji o wzięciu udziału. Nie jest to jednak jedyny nakład na jaki powinno się być przygotowanym. Koszty pośrednie to kolejny punkt, na który trzeba zagospodarować budżet.

W porównaniu z kosztami bezpośrednimi, pośrednie trudniej jest obliczyć i uwzględnić w naszym planie. Trudniej jest je oszacować i dlatego też zdarza się czasami, że we wstępnych obliczeniach są one pomijane. Nie jest to dobra praktyka zważywszy na to, iż może to zaburzyć obraz naszych wydatków. Dlatego warto chociaż mniej więcej oszacować jaką sumę mogą osiągnąć. Faktem jest, że dopiero po zsumowaniu bezpośrednich i pośrednich kosztów można pewnie  zdecydować się na udział w targach. Co więc należy uwzględnić i jak to wszystko poprawnie oszacować?

Pierwszą rzeczą za jaką przyjdzie zapłacić firmie to dodatkowe koszty związane z przeszkoleniem ludzi pracujących na targach oraz dodatek do pensji za sam w nich udział. Nie wolno zapominać, że targi mogą spowodować braki w kadrach w przedsiębiorstwie, dlatego należy rozpatrzyć również koszty wynikające z nieobecności pracowników. W wydatkach bezpośrednich uwzględnia się opłacenia pobytu czy wyżywienia, jednak jeżeli targi znajdują się w innym mieście to oczywistym jest, że pracownicy będą musieli się tam jakość dostać. Z tego powodu pracodawca opłaca podróż w obydwie strony.  W tym miejscu dobrze jest rozpatrzyć jaki środek transportu najlepiej wybrać. Auto służbowe, opłacenie benzyny, pociąg czy samolot, to trudna decyzja. Porównanie ich pozwoli wybrać najtańszą opcję. Obok tego pojawiają się koszty telefoniczne oraz podłączenia znajdujących się na stanowisku komputerów. Bardzo często zdarza się, że oprócz opłat związanych z samym stoiskiem pojawiają się również wydatki wynikające ze spotkań z klientami jak na przykład usługi gastronomiczne.  Na koniec powinniśmy pomyśleć o pozostałych kosztach. Nawet jeżeli końcowy kosztorys wyniesie firmę sporo nie powinniśmy rezygnować z ubezpieczenia stoiska czy ochrony ekspozycji.

Kiedy wreszcie przekalkulujemy te wszystkie wydatki, dodamy koszty bezpośrednie i pośrednie możemy podjąć decyzję czy faktycznie stać nas na udział w targach, oraz czy zyski jakie możemy osiągnąć uczestnicząc w targach są porównywalne z kosztami.

Polecane artykuły