pipt

Co wyróżnia PIPT od innych organizacji biznesowych typu Business Centre Club lub Konfederacja Lewiatan?

Podstawowa różnica jest taka, że PIPT jest ogólnopolską izbą gospodarczą, zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą w przemyśle targowym. PIPT działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych.

Do najważniejszych zadań PIPT należy:

1) reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych członków Izby wobec organów władzy publicznej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, przed sądami oraz wobec innych organizacji krajowych i zagranicznych;

2) działanie na rzecz promocji i wspomagania rozwoju targów;

3) działanie na rzecz kształtowania dobrych obyczajów na rynku targowym;

4) spełnianie funkcji informacyjnej, doradczej, szkoleniowej i badawczej na rzecz członków Izby;

5) podejmowanie wszelkich innych działań dla dobra rynku targowego, uzasadnionych charakterem działalności Izby;

6) reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby. Wszystkie te i liczne pozostałe zadania wymienia Statut PIPT.

Żadna inna organizacja w Polsce nie realizuje kompleksowo zadań nakierowanych na rozwój polskiego rynku targowego.

PIPT koncentruje wiele swoich działań na promocji targów jako jednego z najskuteczniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu. Organizuje konferencje tematyczne, konkursy dla członków (przez wiele lat były to konkursy Lider Usług Targowych i Stoisko Roku; obecnie to konkurs Ekspozycja Roku), będące szansą na promocję marki firmy w skali branży – i nie tylko. Nagrody przyznawane przez Izbę w konkursach są szeroko komentowane w mediach branżowych i ogólnopolskich.

Inną pożyteczną aktywnością promocyjną było przyznawanie targom i firmom targowym znaku „Rekomendacja PIPT”,  który podnosił wiarygodność firm i imprez targowych oraz sprzyjał budowaniu pozytywnego ich wizerunku. Obecnie Rada PIPT pracuje nad nowym znakiem jakości. Na szczególną uwagę zasługuje specjalny projekt promocyjny „Ambasador Targów”. Do tytułu przez członków Izby zgłaszani są kandydaci spoza branży – ze świata polityki, kultury i nauki, z dużymi zasługami dla rozwoju przemysłu targowego. PIPT była też pierwszym na świecie inicjatorem ustanowienia Światowego Dnia Targów. W 2016 roku, po raz pierwszy w historii zrealizowany zostanie globalny projekt UFI – Światowy Dzień Targów 2016. Pracuje nad tym specjalna grupa operacyjna UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, z udziałem PIPT.

Współpraca zagraniczna to zresztą bardzo ważny obszar działania. Współpraca PIPT z największymi branżowymi organizacjami na świecie takimi jak UFI, CENTREX, a także AUMA, EFU, IFES umożliwia aktywny udział członków Izby w życiu międzynarodowej społeczności targowej. To nie tylko dostęp do specjalistycznej wiedzy, projektów promocyjnych i pomoc ekspertów branżowych, to także możliwość wypowiadania się na istotne tematy dla branży, a przez to realne kształtowanie środowiska targowego i lepsze zrozumienie rzeczywistości gospodarczej.

PIPT to organizacja działająca na rzecz i w imieniu jej członków. Pełni funkcję parasola, który z jednej strony daje ochronę, z drugiej możliwość rozwiązywania równolegle wielu problemów istotnych dla branży. PIPT wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i kontaktami, jednocześnie dbając o przestrzeganie etycznych zachowań w biznesie. Działania na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem targowym oraz wypracowanie motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze wszystkich członków to misja Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która jest codziennie wypełniana.

BCC i Konfederacja lewiatan nie są izbami gospodarczymi, lecz organizacjami pracodawców.

BCC jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Tak pisze o sobie Lewiatan: „Jesteśmy najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu. Skupiamy ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców mamy przedstawicielstwo w Brukseli i należymy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.”

Dziękuję za tak obszerne wyjaśnienia. Polska Izba Przemysłu Targowego na pewno wydaje się teraz bliższa każdemu naszemu czytelnikowi!

Zdjęcia dzięki: polfair.pl
Zuzanna Żemła, stoisko.pl

Polecane artykuły