Polska Izba Przemysłu Targowego wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie całkowitego umorzenia otrzymanej subwencji wraz nadwyżkami, które powstały w wyniku szacunkowego określenia planowanych przepływów finansowych przy składaniu wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0. firmom, które z przyczyn obiektywnych do września 2021 r. nie mogły osiągnąć przychodów wystarczających na pokrycie bieżących kosztów.

więcej…

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pismo-do-Premiera-M.-Morawieckiego_Umozenie-nadwyzki-PFR-2.0._09.11.2021.pdf

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego

 

Polecane artykuły