Wizerunek firmy to podstawa sukcesu każdej firmy. Każde znaczące przedsiębiorstwo wie, że bez tego trudno osiągnąć sukces dlatego warto włożyć w jego budowanie dużo wysiłku. Targi mogą nam dać wiele, jednak jeżeli przed nimi nasza firma będzie negatywnie odbierana z określonych celów nie uda nam się nic osiągnąć.

Czym jest wizerunek firmy?

Pod pojęciem tym kryje się szereg elementów składających się na sposób, w jaki firma jest obecna w umysłach klientów bądź konsumentów. Kluczowym elementem tworzenia wizerunku jest istnienie naszej firmy w świadomości klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Wizerunek to całokształt wyobrażeń, odczuć, a także oczekiwań interesariuszy dotyczących firmy, usług lub produktów, jakie oferuje, zatrudnionych pracowników i ekspertów, sposobu świadczenia usług i komunikacji z klientem, wartości, jakim hołduje oraz jej kultury organizacyjnej. Wielość dzisiejszej konkurencji może spowodować, że naszej firmie ciężko będzie się przebić na rynku. Z tego powodu tak ważny jest pozytywny wizerunek.

Jak stworzyć pozytywny wizerunek firmy?

Zazwyczaj uważa się, że to dział marketingu lub dział PR powinien się zajmować wizerunkiem. Jest to błędne myślenie. Tak naprawdę odpowiedzialność za jego kreowanie spoczywa na całej organizacji. Każda firma chce wypadać na tle konkurencji pozytywnie, a powinna dążyć do tego przede wszystkim poprzez zróżnicowane działania na wielu płaszczyznach.

Jak zacząć?

Przede wszystkim strategia. To w niej zostały określone cele, jakie w danym czasie chce osiągnąć organizacja oraz sposoby ich wypracowania. Nieodłącznym elementem tworzenia się tożsamości marki wizja i misja przedsiębiorstwa. Strategia powinna określać również strategia produktu, dystrybucji, polityka cenowa, strategia human resources, a także strategia marketingowa.

Obecny wizerunek

W następnym, drugim kroku powinniśmy określić, jaki jest obecny wizerunek organizacji, a także opisać ten docelowy, dla nas idealny, do którego firma będzie dążyć. Można wykorzystać do tego opinie naszych klientów, pracowników, instytucji i dziennikarzy, czy innych organizacji z którymi współpracujemy. Dzięki nim dowiemy się czy to jak obecnie nasza firma wypada w ich oczach nam odpowiada. Dodatkowo określimy a na ile chcielibyśmy go zmienić i np. dopasować do oczekiwań klientów, czy odróżnić się od konkurencji. Jeśli wiemy już dokąd chcemy zmierzać, musimy zaplanować spójne działania komunikacyjne. Te działania możemy podzielić na: działania wzmacniające materialne elementy wizerunku, działania relacyjne i działania sprzedażowe.

Budowanie wizerunku to skomplikowany proces. Każdą strategię trzeba dokładnie przemyśleć i wdrożyć. Pierwsze kroki są bardzo ważne gdyż są fundamentem do dalszych działań. W kolejnym artykule dowiecie się co zrobić dalej.

Źródła: https://nowymarketing.pl/a/12930,targi-a-budowanie-wizerunku-marki

https://marketerplus.pl/teksty/artykuly/jak-zbudowac-pozytywny-wizerunek-firmy/

Polecane artykuły