gremium turystyki

W stolicy Wielkopolski między 7 a 9 grudnia będzie mieć miejsce VIII już spotkanie Gremium Ekspertów Turystyki, którego głównym tematem jest w tym roku „innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce”, a hasłem przewodnim „współpraca nauki z branżą – projekty B+R”.

Program podzielony jest na 5 bloków tematycznych, w tym kilkanaście sesji. Poza tym znajdziemy w nim warsztaty dyskusyjne oraz studia przypadków. Jako że łączenie potencjału nauki i branży przy aktywnym wsparciu jednostek administracji to dla rozwoju turystyki element decydujący ze względu na to, że wymagają tego problemy natury społecznej, ekonomicznej i przestrzennej, wśród członków Rady Naukowej oraz Komitetu Naukowo-Branżowego znaleźli się przedstawiciele wielu polskich uczelni wyższych.

„Udział nauki w procesie opisu zachodzących zjawisk związanych z turystyką powinien polegać na podejmowaniu zagadnień nurtujących praktykę oraz wskazywaniu tych zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, przestrzennej, które mają znaczenie dla branży, a także dla podmiotów kreujących założenia polityki turystycznej”.

Do uczestników VIII Gremium Ekspertów Turystyki dołączyła Polska Izba Przemysłu Targowego, reprezentowana przez prezesa Rady Przemysława Trawę.

Zdjęcia dzięki: gremium.forumturystyki.pl

Polecane artykuły