To co mówimy na targach bez wątpienia odgrywa znaczącą rolę. Mimo to jest coś co ma ogromny wpływ na to jak ułoży się nasza relacja z klientem. Choć może nie koniecznie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, albo w sytuacjach wymagających naszego pełnego skupienia zapominamy o kontrolowaniu to ma to ogromne znaczenie. O czym mowa? O komunikacji niewerbalnej.

Czym jest komunikacja niewerbalna?

Komunikacja niewerbalna jest to sposób komunikacji bez słów. Ten rodzaj komunikacji istnieje od ponad miliona lat, a więc jest straszy niż mowa. Mówiąc prosto są to wszystkie zachowania i postawy ludzkie, które nie są mową a przekazują wiadomości. Bezsłowną komunikację możemy podzielić na trzy grupy: sygnały wrodzone, stanowiące część dziedzictwa biologicznego, sygnały dziedziczone  stanowiące część dziedzictwa genetycznego oraz sygnały wyuczone stanowiące część dziedzictwa kulturowego.

Funkcje komunikacji

Jeżeli nadal nie jesteś przekonany co do tego jak ważna jest komunikacja niewerbalna zwróć uwagę na to jakie funkcje niesie ze sobą jej użycie. Po pierwsze kanałem niewerbalnym przekazujemy jednocześnie informacje zawarte w wypowiedzi słownej, również ruchy głowy, rąk, mogą podkreślać znaczenie wypowiadanych słów przez obrazowanie. Poza tym mowa niewerbalna służy odzwierciedleniu stosunku człowieka do otoczenia. Przejawia się to poprzez wyraz twarzy, ton głosu, spojrzenia, przyjmowanie odległości. Komunikacja niewerbalna wiąże się więc przede wszystkim z komunikacją emocjonalną. Poprzez ubiór, fryzurę, rekwizyty, sposób wypowiadania się, czy też styl zachowania ludzie wysyłają komunikaty informujące o człowieku, ale utożsamiane jest także z firmą którą reprezentuje. Bardzo często jej zadaniem jest podtrzymanie komunikacji werbalnej, zdarza się też że mowa niewerbalna ma na celu ukrycie prawdziwych uczuć, przekonań czy myśli.

Kryteria interpretowania mowy niewerbalnej

Przed każdymi targami warto zwrócić uwagę na to jak naszą mowę niewerbalną może odebrać klient. Z tego względu trzeba poznać kryteria w jakich się ta interpretacja odbywa. Kryteria możemy podzielić na:

Mimika, czyli kontakt wzrokowy, usta, uszy, nos. Mimika jest kanałem przekazu informacji na który zwraca się największą uwagę. Ten rodzaj komunikacji najłatwiej zaobserwować. Twarz jest głównym źródłem informacji o emocjach.

Pantomimika, czyli wszelkie ruchy skoordynowane są z mową. Są się częścią procesu komunikowania się.

Proksemika, czyli relacja przestrzenna zachodząca pomiędzy jednostką lub grupą, a przestrzenią. Kulturę tą możemy podzielić na: infrakulturę, prekulturę i mikrokulturę.

Czynniki paralingwistyczne, czyli ton głosu, tempo mowy, intonacja, dźwięki nieartykułowane

Czynniki społeczne oraz personalne, czyli status społeczny, wykształcenie, zawód, zaś  personalne to wygląd zewnętrzny czy zapach.

Komunikacja niewerbalna ma znaczenie ogromne w budowaniu relacji z klientem, ale i przekazywaniu wszelkich informacji. Warto więc zwracać na nią uwagę, pracować nad nią i doskonalić. W kolejnym artykule pokażemy wam jakie najczęściej popełniamy błędy w komunikacji niewerbalnej.

Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacja_niewerbalna

Polecane artykuły