Jesteście męczeni ciągle napływającymi falami klientów, których nie sposób obsłużyć? A może doskwierają Wam dziury w budżecie spowodowane błędnym oszacowaniem potrzebnych etatów do obsługi stoiska? Personel stoiska targowego to sprawa dla powodzenia przedsięwzięcia kluczowa. Z nami już dziś łatwo poradzisz sobie z odwiecznie trudną decyzją: jak liczny personel oddelegować na targi?

Zbyt liczny personel odstrasza zwiedzających i powoduje, że na stoisku zaczyna robić się tłoczno od znudzonych pracowników. Dziś w każdej firmie zasoby ludzkie są cenne i takie marnowanie rąk do pracy to wprost zbrodnia. Z kolei niedostateczna liczba osób sprawia, że każdy jest przeciążony nadmiarem obowiązków, rozdrażniony, a klienci zmuszeni są czekać na zadanie pytania czy też przeprowadzenie nawet najkrótszej rozmowy.

Na podstawie licznych badań stwierdzono, że spośród wszystkich gości targowych tylko 16% jest zainteresowanych grupą towarów, do której zalicza się Twój produkt. Z kolei klienci, którzy pojawią się na Twoim stoisku, stanowią 45% tej grupy. Dzięki temu w prosty sposób możemy obliczyć, ilu zwiedzających przyjdzie nam obsłużyć. Załóżmy przykładowo, że w czasie dwudziestogodzinnej imprezy targowej liczba zwiedzających wyniesie ok. 17 000.

17 000 × 16% = 2 720 (osób potencjalnie zainteresowanych Twoim produktem)

2 720 × 45% = 1224 (gości, które odwiedzą Twoje stoisko)

1224 osób / 20 godzin = 61 gości na godzinę

W zależności od formy promocji i czasu potrzebnego na zaprezentowanie naszego produktu trzeba określić, ile osób Twój personel targowy jest w stanie obsłużyć w ciągu godziny. Następnie należy podzielić liczbę odwiedzających nasze stoisko w ciągu godziny przez liczbę osób, jaką jeden pracownik da radę przyjąć – również w ciągu godziny.

Liczba gości na godzinę (np. nasze 61) / liczba osób, jaką 1 pracownik obsłuży w ciągu 1 godziny = liczba potrzebnych pracowników na stoisku

Wynik stanowi optymalną liczbę naszego personelu targowego.

Polecane wpisy