W tym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Stowarzyszeń UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego), poświęcone bardzo trudnej sytuacji w branży targowej na świecie.

W dniu 21 kwietnia odbyła się wideokonferencja, z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji targowych. Poruszane były między innymi przykłady środków zaradczych oferowane branży, a także dyskutowano o potrzebie reaktywacji działalności branży targowej.

Pojawiły się głosy wśród biorących udział w debacie, że organizacja targów, po zakończeniu epidemii, będzie wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory. Istotne będzie przestrzeganie środków bezpieczeństwa, czy to poprzez zachowanie odpowiedniej odległości między ludźmi, noszenie maseczek ochronnych, czy dezynfekcje rąk.

Wszyscy biorący udział w dyskusji uznali zgodnie, że mimo, że pandemia nadal trwa należy myśleć na odmrażaniem gospodarki, w tym w szczególności branży targowej. Jednocześnie trzeba prowadzić wszelkie możliwe procedury zapewniające wszystkim targom bezpieczeństwo.

Kolejna konferencja z tego miesiąca, która odbyła się 27 kwietnia podjęła się dyskusji na temat: „Europejski przemysł targowy – co dalej?” (What Next for the Exhibition Industry in Europe?). W konferencji wzięło udział około 500 przedstawicieli firm i organizacji targowych z 15 państw Europy, w tym pojawili się przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Polecane artykuły