Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową, a to wszystko związane z epidemią koronawirusa występującego w Chinach. Organizatorzy targów zarówno w Polsce, jak i w Europie stosują się do zaleceń płynących z właściwych organów.

Targi odbywają się w naszym kraju zgodnie z kalendarzem targowym wyznaczonym na ten rok. Podobnie sytuacja wygląda u naszych sąsiadów, w Niemczech, ale także we Francji czy Hiszpanii, imprezy targowe przebiegają w standardowym trybie.

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz WHO przygotowały szereg zaleceń, które pozwolą na bezpieczne przeprowadzanie imprez targowych. Organizatorzy targów już zajmują się wprowadzaniem odpowiednich procedur oraz informacji dla zwiedzających.

Zaleca się przede wszystkim śledzić komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz stały kontakt z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Wyjątkowo ważne jest utrzymywanie czystości obiektów zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, szczególnie toalet, poręczy, klamek oraz innych powierzchni, z którymi odwiedzający targi mają styczność. Powinno się udostępnić pojemniki z płynem do dezynfekcji.

Ponadto należy także informować zwiedzających o szczególnych warunkach przebywania na targach. Organizator powinien udostępnić instrukcje GIS dotyczącą prawidłowego mycia rąk, a w pawilonach powinny znaleźć się oficjalne komunikaty GIS. Organizatorzy targów mogą także wysłać do wystawców komunikat o podjętych działaniach zapobiegawczych.

Polecane artykuły