Najświeższy raport Globalnego Barometru UFI – flagowych badań mierzących globalny puls branży wystawienniczej – pokazuje wyraźne przeniesienie punktu ciężkości w przemyśle. Większość uczestników badania zgłasza w 2017 r. zwiększone obroty i zyski, zaś kierownictwo najwyższego szczebla skupia się bardziej na gospodarczym rozwoju rynku rodzimego, macierzystego, podstawowego – mniej zaś na globalnym wzroście gospodarczym. Na drugie miejsce w rankingu najważniejszych kwestii biznesu awansowała konkurencja wewnątrz przemysłu. Ponadto coraz szerzej wykorzystywane są narzędzia i usługi cyfrowe.

Rozmiar i zakres

Ta najnowsza edycja półrocznego sprawozdania UFI przypada na lipiec 2017 r. i obejmuje dane z 257 przedsiębiorstw w 56 krajach. Badanie dostarcza perspektyw i analiz dziesięciu głównych rynków: amerykańskiego, brazylijskiego, brytyjskiego, chińskiego, indyjskiego, meksykańskiego, niemieckiego, południowoafrykańskiego, rosyjskiego i tajlandzkiego. Zanalizowano także cztery ogólne strefy regionalne. Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI, mówi: „z ogromną przyjemnością witamy IEIA, Stowarzyszenie Przemysłu Wystawienniczego w Indiach, jako dziewiątego partnera Globalnego Barometru. Dzięki temu mamy możliwość dodania profilu kolejnego kraju do wyników naszych badań”.

Zmiany gospodarcze

Co najmniej 74% respondentów z Europy oraz Azji i Pacyfiku zadeklarowało wzrost obrotów na dwa półrocza 2017 oraz pierwszą połowę roku 2018. Nieco mniej pozytywne wyniki widzimy w obu Amerykach, Afryce i na Bliskim Wschodzie: na te trzy okresy średnio tylko 66% respondentów z Ameryki i 58% pozostałych zgłasza wzrost w obrotach handlowych. Obroty nie były jednak zawsze stabilne: Amerykanie zauważyli moment szczytowy w drugiej połowie roku 2017, podczas gdy przedsiębiorcy z Afryki i Bliskiego Wschodu dostrzegli w tym samym czasie spadek.

W kwestii zysków z działalności operacyjnej większość regionów w 2016 roku utrzymała dobry poziom, nawet jeśli był on nieco niższy niż ten z roku poprzedniego. Zyski na rok 2017 wydają się rosnąć we wszystkich regionach z wyjątkiem Bliskiego Wschodu i Afryki.

Optymizm rysujący się już w badaniu przeprowadzonym 6 miesięcy temu jest wciąż aktualny, co widać dzięki szeregowi pozytywnych znaków na większości rynków” – komentuje Hattendorf.

Zdjęcie dzięki: static.mtp.pl 

Polecane wpisy